Společenstvo klíčníků

By Daniela KrolupperováWith 0 comments

Nová knížka Daniely Krolupperové neporušuje kontinuitu s dosavadní autorčinou tvorbou. Spojení naučně poznatkové nebo formativní složky s příběhem je jádrem větší části jejích próz a obdobné propojení použila i nyní. Více na iliteratura.cz