Zákeřné keře

27Strašlivý čaroděj Rulík Zlomocný zaklel maličkou vílu Vincencii mocným zlým kouzlem. Ostatní sestřičky víly se vydají na strastiplnou cestu, aby svou družku zachránily. Při svém putování od keře ke keři poznají nejen nejběžnější jedovaté rostliny, ale také milé keřové skřítky a sílu přátelství.

Vydal Portál, 2010.
Ukázku z knížky si můžčete přečíst zde.

http://www.kosmas.cz/knihy/152560/zakerne-kere/