Atlas strašidel

 Ucelený přehled nejvýznamnějších strašidel současnosti. Účelně rozděleno do dvou částí pro větší a menší bojsy a nebojsy. Na letošním veletrhu dětské knihy v Liberci se podle strašidel dokonce tancovalo na karnevalu. Albatros, 2006

Ilustrovala Eva Sýkorová – Pekárková

http://www.kosmas.cz/knihy/202260/atlas-strasidel/